קובץ שהכינו חברי הקבוצה "מיקרו-קופי: כותבים UX" ומכיל מילים נייטרליות מבחינה מגדרית.