תוכנית מדע לילדים ולילדות שחושפת תופעות, המצאות ותשובות לשאלות במגוןן נושאים במדע פופולרי, רפואה, ספורט ותזונה.