קבוצת פייסבוק על פמיניזם מזרחי, המשמשת פלטפורמת שיח ודיון בהיבטים שונים בחברה הישראלית תוך בחינה של הצטלבות זהויות – מגדר, אתניות ומעמד חברתי-כלכלי.