שלושה גברים פלסטינאים יושבים מול המצלמה ומדברים על גבריות, פטריארכיה והמקום של אלימות בחיים שלהם (ערבית, כתוביות בעברית).