עמוד מונח של גבריות חדשה באתר האנציקלופדיה של הרעיונות. המונח סוקר את ההשפעות החברתיות-תרבותיות על התגבשות הגבריות החדשה תוך מתן מקום לחוויות נשיות ואימוצן כדי לאפשר לגברים לחוות מנעד רחב יותר של חוויות רגשיות וחברתיות – לצד הצורך הקיומי לשרוד בעולם קפיטליסטי תובעני.