המרכז לחברה משותפת בגבעת חביבה פועל לקדם שיוויון ושיתופי פעולה בין יהודים וערבים כדי ליצור קהילה משותפת, שהיא הבסיס לדמוקרטיה. בין פעילויות הארגון פועלת היחידה להעצמה ושיוויון מגדרי, הפועלת לקידום מעמדן של נשים ערביות ברשויות המקומיות בישראל, ויצירת פעילויות משותפות בין נשים ערביות ויהודיות.