ארגון של משפחות לילדות, ילדים ונוער טרנס* ומגוון מבחינה מגדרית. מטרת הארגון היא לעודד תמיכה וקבלה של ילדים טרנסים בקרב משפחות, מסגרות מוסדיות, והחברה הישראלית כולה וכך – לדאוג לרווחתם.