בלוג פמיניסטי חד-לשון ואבחנה, העוסק, מזווית אישית, בפוליטיקה, זהות, שפה, התמודדות נפשית וגופנית וחיות חמודות.