מרכז תרבות ערבי-יהודי הפועל בחיפה העוסק בקידום אמנות ותרבות תוך יצירת דיאלוג בין תרבויות שונות ועידוד קיומם של מרחבים שיוויוניים משותפים לזהויות שונות.