קבוצת פייסבוק של נמרות – נשים מדברות רפואה. מטרת הקהילה היא ליצור מרחב נשי בטוח שבו יוכלו נשים לשתף מידע על הבריאות שלהן. הדיונים מתמקדים, בין השאר, ביחס אל הגוף, החוויה של נשים בקבלת שירותי בריאות והפערים המחקריים והפרקטיים הנוגעים לרפואת נשים.