סדרת הרצאות של אוניברסיטת חיפה, המתמקדת בנשים בארץ ובעולם וסיפור פועלן. הרצאות אלה מוצעות לא רק לסטודנטיות/ים אלא גם לקהל הרחב.