המרכז לקידום ספורט הנשים בישראל. מטרתה המרכזית של פעילות המרכז היא לאפשר הזדמנות שווה לנשים, נערות וילדות בכל ענפי הספורט תוך שימת דגש על פיתוח כישוריהן וקידומן לפי קריטריונים קבועים. הפעילות נעשית בספורט העממי ובספורט ברמה התחרותית.