עמותה עצמאית התומכת באמנים ישראלים שעבודתם עוסקת בסוגיות אסתטיות, חברתיות ופוליטיות באופן המעורר מחשבה ושיח.