14 פאנלים מצולמים בני שעה-שעה וחצי מכנס שערך מכון ון ליר הירושלמי בתחילת 2023. חוקרות שהשתתפו בכנס זה דנות בסוגיות מגוונות, כמו "אסטרטגיות פעולה פמיניסטיות במשפט ובתקשורת, הצטלבותיות של לאום, דת ומגדר; התנגדות לגטקיפינג ודרכים להפצת ידע פמיניסטי, טכנולוגיה ככלי פמיניסטי, והתמודדויות פמיניסטיות במציאות ניאו-ליברלית. הקישור מוביל לפלייליסט ביוטיוב.