ארגון שפועל למען שיפור שירותי הלידה בישראל ולמימוש זכויותיהן המשפטיות של נשים בלידה – הכוללות, בין היתר, את הזכות לאוטונומיה על גופן, הזכות לפרטיות, הזכות לכבוד, הזכות לבחור את מקום הלידה והזכות לשוויון בקבלת שירותי הרפואה בהריון ובלידה.