ארגון נשים דתיות לסביות, ביסקסואליות, טרנסג'נדריות וקוויריות המהווה קהילה תומכת ומסגרת ערבות הדדית לנשים לטב"קיות דתיות ולבני/ות משפחותיהן. הארגון פועל לקידום חינוך לסובלנות ולקבלת השונה בחברה הדתית, מתוך מטרה לאפשר חיים של שוויון ושותפות.