מאמרים על אקטיביזם פמיניסטי בשפה ברורה וקולחת, לא אקדמית ומונגשת לכולן, לזכרה של האקטיביסטית יונת קלר ז"ל. האתר מכיל מאמרים במתכונת של טורי דעה, שמספקים מידע והמשגות שניתן לעשות בהם שימוש בשיחות אישיות ובדיונים אינטרנטיים.