קבוצת פייסבוק שמטרתה לאפשר למשתתפות בה סיוע אקדמי בנושאי מגדר ופמיניזם, לרבות המלצות על מקורות ידע, התייעצות על שאלות מחקר, פרסום מאמרים ושיתוף חוויות אקדמיות.