עמותה הפועלת לקידום הדיאלוג בין תלמידים יהודים לערבים, באמצעות הפעלת תוכניות חינוכיות ופרויקטים משותפים בבתי הספר ובקרב הקהילות. מתוך אמונה כי מפגשים אישיים, ישירים, יש בהם כדי לשנות ולהפחית חששות ותחושות ניכור, ולייצר חברה רב תרבותית, הוגנת שבה חבריה שותפים מלאים.