עמוד מידע באתר כל זכות, הכולל מידע שימושי עלזכויות והטבות שאוטיסטים/ות זכאים/ות להן. העמוד כולל מידע מפורט על הליכי הכרה, טיפולים ושירותי בריאות, מסגרות של חינוך מיוחד, שירות צבאי, דיור, סיוע למשפחות עם בן/ת משפחה על הרצף, וכיו"ב. המידע נגיש בעברית, ערבית ורוסית.