קבוצת פייסבוק לנשים "אובר-פמיניסטיות" כהגדרתן המדברות על הכל. הקבוצה משמשת פלטפורמה להעלאת נושאים הנמצאים על סדר היום הפמיניסטי והכללי.