קבוצת נשים שקמה במחאה של 2020, במקביל להתארגנות "אמהות נגד אלימות" ובשיתוף פעולה עמן. הנשים נוכחות בהפגנות, חוצצות בין השוטרים למפגינים ומגנות בגופן על האחרונים מפני אלימות משטרתית.