מעשיות פמיניסטיות המשתמשות באותם מרכיבים של המעשיות המסורתיות, אך מדברות בקול אחר ומעבירות מסר החותר תחת תפישת העולם הסטריאוטיפית של תפקידי מגדר מסורתיים. הספר מיועד לגילאי ראשית קריאה ומעלה. בעריכת מירי ברוך. בהוצאת ידיעות ספרים.