קבוצת פייסבוק המיועדת לנשים יוצרות בלבד המגיעות בעיקר מתחומי הקולנוע וניו-מדיה, אבל לא רק. הקבוצה עוסקת במגדר, קוויריות ושוויון זכויות בתחומי עולמות היצירה.