עושות היאסטוריה: מאגר מידע

מידע על (בעיקר) נשים ונערות שעשו ועושות, יצרו ויוצרות: סופרות, רופאות, אמניות, מדעניות, ממציאות, אקטיביסטיות בתחומי המגדר, פמיניזם, זכויות אדם, זכויות הילד/ה, הגירה, אקלים, מדע ורפואה.
tags